torsdag 5. april 2012

Onkel / Uncle Öyis & Robert Plant

En dag besøkte jeg onkel Öyis for å gjøre intervju med han om Robert Plant for å finne ut om han fins.
One day I visited uncle Öyis to do an interview with him about Robert Plant to find out if he exists.

Først satt onkel Öyis bare og så på datamaskinen sin...
At first uncle Öyis just sitted and looked at his computer...

...og latet som om han hadde glemt at han hadde lovet å svare på spørsmål...
...and pretended that he had forgotted that he had promised to answer questions...

 ...men så hørte han til slutt etter på meg...
...but in the end he listened to me...

 ...og tok meg med til en plass der det var roligere sånn at vi kunne snakke ordentlig, men da så jeg plutselig noe rart på toppen av stolen!
...and taked me to a place where it was calmer so we could talk for real, but then I suddenly saw something strange on the top of the chair!

Rødingen: Hva er det? Öyis: Å, det er bare Solan...
Rødingen: What is that? Öyis: Oh, that's just Solan...

 ...Gå ned, Solan!
Og så forsvinnte Solan!
...Go down, Solan!
And then Solan disappeared!

Han hadde gått på kjøkkenet for å spise, hihihi!
He had walked to the kitchen to eat, hihihi!

Onkel Öyis måtte ut en tur, så jeg satte meg og ventet på at han skulle komme tilbake, men da...
Uncle Öyis had to walk out a trip, so I sitted down to wait for him to come back, but then...
...kom plutselig Robert Plant inn! Hurra!
...came suddenly Robert Plant in! Hoorah!

Jeg ble griseglad!
I gotted super happy!

Robert Plant var like snill som forrige gang jeg møtet han...
Robert Plant was just as kind as last time I meeted him...

...men da la jeg merke til noe rart og ble litt forskrekket!
...but then I noticed something strange and became a bit shocked!

Robert Plant hadde akkurat like klær som onkel Öyis! Kunne det være bare en tilfeldighet? Men Robert snakket og snakket og hørtes ut som seg selv...
Robert Plant had exact same clothes as uncle Öyis! Could it be just a coincidence? But Robert talked and talked and sounded just as himself..

...og så fikk jeg se nærmere på håret hans...
...and then I gotted to look closer at his hair...

...og kjenne på det, og jeg kjente at det var ekte, så jeg sa...
...and feel it, and then I feeled that it was real, so I said...
 
HURRA! Da kom Solan også...
HOORAH! Then Solan also came...

...og snakket med oss, og så springte han og hentet flere freaker fordi det var tid for...
...and talked to us, and then he runned and gotted more freaks cause it was time for...

...konsert!
...concert!


Robert Plant syngte "and baby baby baby do you liiiiiike it"...
Robert Plant singed "and baby baby baby do you liiiiiike it"...

...og opptredde grisebra! En skulle ikke tro at han er 64 år!
...and performed super well! It's hard to believe that he is 64 years!

Robert Plant sa at han måtte gå ut en tur...
Robert Plant said he had to go out for a while...
...og imens kom onkel Öyis tilbake, så vi fortalte han at Robert Plant snart skulle komme tilbake og synge mer for oss...
...and in the meantime uncle Öyis came back, so we told him that Robert Plant would come back soon and sing more for us...


 ...så da satte han seg ned for å vente sammen med oss.
...so then he sitted down to wait with us.


 Han fulgte godt med...
He paid lots of attention...

...og var spent...
...and was excited...


 ...for Robert Plant kunne komme fra hvor som helst og når som helst!
...cause Robert Plant could come from anywhere and at any time!

Det tok så lang tid at vi freakene ble trøtte og sovnet...
It took so long time that we freaks gotted tired and falled to sleep...

...sånn som Solan...
...same as Solan...

...mens onkel Öyis fremdeles holdt vakt.
while uncle Öyis was still on guard.
 Etterpå sa han at han prøvde å vekke oss når Robert Plant kom tilbake, men at vi ikke ville våkne. Når jeg ser på hvor lur onkel Öyis ser ut her, tror jeg at jeg kanskje har blitt lurt igjen og at jeg må gjøre intervju med han likevel!
Afterwards he said that he had tried to wake us when Robert Plant came back, but that we wouldn't wake up. When I look at how trickish uncle Öyis looks here, I think that I maybe have been tricked again and that I must do interview with him anyway!

onsdag 28. mars 2012

Dixie

Jeg har fått mange brev fra folk som synes Dixie er grisekul og som vil se flere bilder av han, så jeg har samlet sammen noen fine noen. Her:
I have gotted many letters from people who thinks Dixie is super cool and who wants to see more pictures of him, so I have collected some nice ones. Here:

Dixie på besøk hos oss.
Dixie on a visit to us.

Fireøyan, Nyblåingen, Blåingen og Lilleblåingen på besøk hos Dixie.
Fireøyan, Nyblåingen, Blåingen and Lilleblåingen on a visit to Dixie.

Godrødingen, Dixie og jeg på hytta til pappa og onkel Pöl.
 Godrødingen, Dixie and me on daddy and uncle Pöl's cabin.

Blekkisen, Lillerødingen, jeg, Dixie, Mørkerødingen, Godrødingen, Orangingen, Skogisen, Blåingen og Mørkerødingen. Vi får mye lys i øynene når det er sol, så vi måtte prøve å ta bilde mange ganger for det var alltid noen som blunket med øynene, men dette bildet ble fint. 
Blekkisen, Lillerødingen, me, Dixie, Mørkerødingen, Godrødingen, Orangingen, Skogisen, Blåingen and Mørkerødingen. We get a lot of light in our eyes when it's sun, so we had to try many times to take pictures cause someone was always blinking with the eyes, but this picture became nice.

Dixie har hatt tannregulering. Han var så flink hos tannlegen at han fikk en fin hatt i premie!
Dixie has had braces. He was so nice at the dentist's that he got a nice hat as a prize!

Vår venn Kråka har også sånn hatt, men han hadde glemt å ta den med når han var på besøk, så han fikk ei røding-lue i stedet! 
Our friend Kråka (=The Crow) also has a hat like that, but he had forgotted to bring it when he visited, so he got a røding hat instead!

Pappa har også Mengele-hatt, men på den er logoen speilvendt sånn som på ambulansen sånn at det skal bli rett vei når en ser i speilet.
Daddy also has Mengele hat, but on that one the logo is mirrored like on the ambulance so it will look right in the mirror.

 Det er traktoren vår, Nebukadnesar Sei som har kjøpt Mengele-hatter til oss i Mengele Fanshop for han har lyst til å få Mengele-utstyr.
Our tractor, Nebukadnesar Sei has bought the Mengele hats for us in the Mengele Fanshop cause he wants to get Mengele equipment (sei = a fish that is a bit like a cod).

 Her er fresen vår, Excalibur også.
Here's our snow mover, Excalibur too.

 Oi, jeg fallte ned! Hihihi!
Oops, I falled down! Hihihi!

Sei-skiltet til Nebbis er litt knekt sånn at det henger feil vei. Det er sånn her det skal være.
Nebbis' Sei sign is a bit broken so it hangs the wrong way. This is how it's supposed to be.

Dixie vinker hadet til neste gang!
Dixie waves goodbye till next time!

mandag 19. mars 2012

Op een grote paddestoel

For noen uker siden laget jeg en video med Lille Petter Edderkopp og da fikk jeg vite av SuperZomp at de har en nesten sånn sang i Holland også bare at det handler om en gnom på en sopp! Mamma spurte SuperZomp (som også heter Gjee) om å få en link til sangen, men det hadde han ikke, så han spilte den inn og så laget sønnen hans, Rimmert tegninger til den sånn at de fikk en fin video på YouTube, hurra!:
Some weeks ago I maded a video with Little Petter Spider and then I got to know from SuperZomp that they have an almost same song in Netherlands except it is about a gnome on a mushroom! Mummy asked SuperZomp (whose name is also Gjee) to get a link to the song, but he didn't have that, so he recorded it and then his son, Rimmert made drawings to it so they got a nice video on YouTube, hurra!:

"Op een grotes paddestoel" betyr "På en stor paddestol". Paddestol er en sopp.
"Op een grotes paddestoel" means "On a big toadstool". Toadstool is a mushroom.

Dette er Rimmert og Gjee i jula etter at de har pakket opp pakker:
This is Rimmert and Gjee in christmas after they have opened presents:
Rimmert er 16 år og pappaen hans er litt eldre. Gjee spiller også i et metalband som heter Synergy eller Eyestare. Her er de:
Rimmert is 16 years old and his daddy is a bit older. Gjee also plays in a metal band called Synergy or Eyestare. Here they are:


Jeg synes de minner littegrann om Anvil. Mamma var på konsert med dem for to år siden og da ble jeg litt sint for at jeg ikke fikk være med for jeg liker dem også grisegodt, men jeg vet at det var fordi hun er redd for at jeg skal bli kidnappet, så jeg er ikke sint lenger.
I think they remind a bit about Anvil. Mummy was on a concert with them two years ago and then I was a bit angry cause I didn't get to come too cause I also like them super much, but I know it was because she is afraid that I can be kidnapped, so I'm not angry anymore.
Takk til / thanks to:
for musikken / the music!
Hurra!
Hoorah!

tirsdag 28. februar 2012

Paulstanleyingen & visittkort / visitation cards

Paulstanleyingen bestilte nettopp nye visittkort, men trykkeriet gjorde mange feil, og de sendte kortene til kosebamsen Walter, som er på bildet sammen med Paulstanleyingen, og Walter begynte å dele dem ut, så de som har fått sånne kort må rette på dem sånn som her:
Paulstanleyingen just ordered new visitation cards, but the print shop made many mistakes, and they sent the cards to the teddybear Walter, who is on the picture with Paulstanleyingen, and Walter beginned handing them out, so those who have gotted such cards must make them right, like this:

Oversettelse/Translation: Bruker røyksignal/flaskepost = Uses smoke signals/messages in bottles. Balanserer fra bayer til bayer = Balancing from bayer to bayer. Aldri glem at du er unik, sånn som alle andre = Never forget you are unique, like everyone else.
1. Paulstanleyingen går ikke på Atlanten Videregående skole, men på Livets Videregående Skole.
2. Rødrus var stavet feil.
3. Navnet var feil.
4. Paulstanleyingen bruker ikke brevdue, for han er veganer.
1. Paulstanleyingen doesn't go to Atlanten High School, but to Life's High School.
2. Rødrus was spelled wrong (rød = red, rus = intoxication)
3. The name was wrong.
4. Paulstanleyingen doesn't use homing pigeons, cause he is vegan.

Det er ikke så rart at trykkeriet gjorde feil, for Walter er mye mer berømt enn Paulstanleyingen og trykkefolkene kjente han sikkert igjen og trodde det var han som skulle ha visittkortene, så vi er ikke så sinte. Paulstanleyingen liker å stryke ut og skrive på nytt også.
It's not so strange that the print shop did wrong, cause Walter is much more famous than Paulstanleyingen and the print people probably recognized him and thought it was his visitation cards, so we are not so angry. Paulstanleyingen likes to cross out things and overwrite too.

onsdag 15. februar 2012

Handyman Dixietrixie

Søskenbarnet mitt Dixie er en skikkelig handyman, og han hjelper masse til i huset hjemme. Når Dixie er handyman heter han Dixietrixie. Her kan du se han i arbeid!
My cousin Dixie is a real handyman, and he helps loads in the work in his home. When Dixie is handyman his name is Dixietrixie. Here you can see him at work!

Dixietrixie setter sammen et bord mens pappaen hans, onkel Pöl følger med for å lære hvordan det gjøres.
Dixietrixie puts together a table while his daddy, uncle Pöl watches him to learn how it's done.

 Bordet trenger en ekstra skru, så Dixietrixie borer hull sånn at treet ikke skal sprekke. Følg med så du lærer du også!
The table needs an extra screw, so Dixietrixie drills a hole so the wood won't crack. Watch him so you also learn!

 Dixietrixie måler alle møblene for å finne ut om det er plass til alt eller om han må sage av noe. Det går visst bra!
Dixietrixie measures all the furniture to find out if there's enough space for everything or if he has to saw off something. It seems to be in order!

Jeg har også lyst til å være handyman, så jeg har studert bildene nøye, og nå skal jeg låne jenteverktøyene til mamma og prøve å bygge noe fint, hurra!
I also want to be a handyman, so I have studied the pictures well, and now I shall borrow mummy's girl tools and try building something nice, hoorah!

torsdag 9. februar 2012

LØV & Bara!

Jeg har fått to nye venner som heter LØV (Lynørevingen) og Bara (=rose på Japansk)! Tjomzzz er onkelen deres og de er grisesnille og fine, bare se her:
I have gotted two new friends called LØV (Lynørevingen. Lyn = lightning, øre = ear, vinge = wing) and Bara (=rose in Japanese)! Tjomzzz is their uncle and they are super kind and pretty, just look here:

LØV er frammerst og Bara er bakerst.
LØV is in front and Bara is behind.

Se så fine vinger hun har!
Look how pretty wings she has!

Og se så fine drageting og vinger!
And look how nice dragon things and wings!

Jeg og LØV har nesten helt samme farge!
Me and LØV have almost the same colour!

Bara har AKKURAT samme farge på roseøyet sitt, hurra!
Bara has EXACTLY the same colour on her rose eye!

Nå er jeg helt sikker på at det virker å lage ønskeliste også, for mammaen til Bara, Tinygirl tegnet denne ønskelisten og så fikk hun Bara!
Now I'm completely sure that making wishlists works too, cause Bara's mummy, Tinygirl drawed this wishlist and then she got Bara!

Tewiegirl, mammaen til LØV sa også at hun ønsket seg en freak og så sa hun hvordan hun ville at den skulle se ut og så tegnet mamma denne ønskelisten til henne og så virket det, for LØV kom og så akkurat ut sånn som Tewiegirl ville, hurra!
Tewiegirl, LØV's mummy also said she wanted a freak and then she said how she wanted it to look and then mummy drawed this wishlist for her and then it worked, cause LØV came and looked exactly like Tewiegirl wanted, hurra!

Jeg syntes ikke det var mange nok bilder i denne artikkelen, så jeg reiste med tidsmaskinen min fram i tid til når artikkelen var ferdig og tok dette bildet med selvutløser.
I thinked it wasn't enough pictures in this article, so I travelled with my time machine forward in time to when the article was finished and took this picture with self timer.

Så reiste jeg tilbake til nåtiden med tidsmaskinen min og puttet inn bildet, men jeg trengte ett til, så jeg reiste i tidsmaskinen min igjen til tiden når artikkelen var helt ferdig og så tok jeg dette bildet og nå er jeg fornøyd, hurra!
Then I travelled back to the present with my time machine and putted in the picture, but I needed one more, so I travelled in my time machine again to the time when the article was completely finished and then I took this picture and now I'm satisfied, hoorah! 

Jeg kommer til å få flere bilder av Bara og LØV snart, for det har onkelen deres, Tjomzzz sagt!
I will get more pictures of Bara and LØV soon, cause that their uncle Tjomzzz has said!