fredag 30. september 2011

Søsken / Siblings 2012/03/21

Tallene etter overskriften er datoen jeg puttet inn nye bilder sist.
The numbers after the headline is the date when I put in new pictures the last time.


Dette er en liste med små bilder av søstrene og brorene mine og meg, den eldste først og den yngste sist. Jeg kommer til å putte inn bilder her hver gang jeg får en ny søster eller bror.
This is a list with small pictures of my sisters and brothers and me, the oldest first and the youngest last. I will put in pictures here every time I get a new sister or brother.


Broren min, Dzib
My brother, Dzib

Broren min, Uxmal
My brother, Uxmal


 Broren min, Tut
My brother, Tut

Broren min, Dino
My brother, Dino

Meg, Rødingen
Me, Rødingen
(rød = red, Rødingen = the red [one])

Søsteren min, Brillrødingen
My sister, Brillrødingen
(briller = glasses)

 Broren min, Gladrødingen
My brother, Gladrødingen
(glad = happy)

Søsteren min, Grønningen
My sister, Grønningen
(grønn = green)

 Broren min, Skoggrønningen
My brother, Skoggrønningen
(skog = forest, grønn = green)

 Søsteren min, Blekkisen
My sister, Blekkisen
(blekkis, short form of blekksprut = octopus)

 Broren min, Godrødingen
My brother, Godrødingen
(god = good)

Broren min, Lillerødingen
My brother, Lillerødingen
(lille = little)

 Søsteren min, Blåingen
My sister, Blåingen
(blå = blue)

 Broren min, Brasyningen
My brother, Brasyningen
(bra = good, syn = sight)

Broren min, Mørkerødingen som er tvilling med...
My brother, Mørkerødingen who is twin with...

 ...søsteren min, Mørkerødingen
My sister, Mørkerødingen
(mørk = dark, rød = red)

 Broren min, Orangingen
My brother, Orangingen
(orange = orange)

Søsteren min, Snurringen
My sister, Snurringen
(snurre = spin, twirl)

 Broren min, Mørkegrønningen
My brother, Mørkegrønningen
(mørk = dark, grønn = green)

Søsteren min, Storlabban
My sister, Storlabban
(stor = big, labban = the paws)

 Søsteren min, Lilleblåingen
My sister, Lilleblåingen
(lille = little, blå = blue)

Broren min, Lynisen
My brother, Lynisen
(lyn = lightning)

Søsteren min, Fireøyan
My sister, Fireøyan
(fire = four, øyan = the eyes)

Broren min, Nyblåingen
My brother, Nyblåingen
(ny = new, blå = blue)

Søsteren min, Burgisen
My sister, Burgisen
(burgund is the name of her colour)

 Broren min, Svartingen
My brother, Svartingen
(svart = black)

 Broren min, Lillaskogisen
My brother, Lillaskogisen
(lilla = lilac, skog = forest)

 Søsteren min, Mellomsvartingen
My sister, Mellomsvartingen
(mellom = middle, svart = black)

 Broren min, Schwungisen
My brother, Schwungisen
(schwung = the name of the shape of his ears and nose hihihi)

 Broren min, Radden
My brother, Radden
(radd = something like a thief)

Broren min, Kikkertøyan
My brother, Kikkertøyan
(kikkert = binoculars, øyan = the eyes)

 Broren min, Gråingen
My brother, Gråingen
(grå = grey)

Søsteren min, Fireøran
My sister, Fireøran
(fire = four, øran = the ears)

Søsteren min, Snuten
My sister, Snuten
(snute = snout)


 Broren min, Jungelgrønningen
My brother, Jungelgrønningen
(jungel = jungle, grønn = green)

 Søsteren min, Snurreøran
My sister, Snurreøran
(snurre = twist, øran = the ears)

 Broren min, Nysnuten
My brother, Nysnuten
(ny = new, snute = snout)

Søsteren min, Litensnuten
My sister, Litensnuten
(liten = small, snute = snout)

Søsteren min, Snurresnuten
My sister, Snurresnuten
(snurr = twist, snuten = the snout)

 Broren min, Gulingen
My brother, Gulingen
(gul = yellow)

Broren min, Rundingen
My brother, Rundingen
(rund = round)

Søsteren min, Sølvingen
My sister, Sølvingen
(sølv = silver)

 Broren min, Knallorangingen
My brother, Knallorangingen
(knall = darn much, orange = orange)

 Broren min, Dragisen
My brother, Dragisen
(drage = dragon)

 Søsteren min, Mellomrødingen
My sister, Mellomrødingen
(mellom = middle, rød = red)

 Broren min, Lilleskogisen
My brother, Lilleskogisen
(lille = little, skog = forest)

  Broren min, Lillegrønningen
My brother, Lillegrønningen
(lille = little, grønn = green)

Broren min, Grisisen
My brother, Grisisen
(gris = pig)

Søsteren min, Nyradden
My sister, Nyradden
(ny = new, radd = something like "thief")

Broren min, Turkisdragisen
My brother, Turkisdragisen
(turkis = turqouis, drage = dragon)

Søsteren min, Kronisen
My sister, Kronisen
(krone = crown)

Søsteren min, Hodingen
My sister, Hodingen
(hode = head)

Søsteren min, Lillelillaskogisen
My sister, Lillelillaskogisen

 Broren min, Lillelillerødingen
My brother, Lillelillerødingen

 Søsteren min, Baksyningen
My sister, Baksyningen 
(bak = behind, syn = sight)

 Broren min, Nyhodingen
My brother, Nyhodingen 
(ny = new, hode = head)

 Søsteren min, T-Rexisen
My sister, T-Rexisen

Broren min, Perlingen
My brother, Perlingen
(perle = pearl)

Broren min, Godrødingeno
My brother, Godrødingeno
(god = good, rød = red)

Søsteren min, Mørkelillaskogisen
My sister, Mørkelillaskogisen
(mørk = dark, lilla = lilac, skog = forest)

Søsteren min, Rødingenblåingen
My sister, Rødingenblåingen
(rød = red, blå = blue)

Broren min, Rødingenblåingen
My brother, Rødingenblåingen
(rød = red, blå = blue)
 
 Søsteren min, Rødrundingen
My sister, Rødrundingen
(rød = red, rund = round)


Broren min, Lillaøringen
My brother, Lillaøringen
(lilla = lilac, øre = ear)

Broren min, Mønstringen
My brother, Mønstringen
(mønster = pattern)

Søsteren min, Langingen
My sister, Langingen (lang = long)
 
Broren min, Søttitallsingen
My brother, Søttitallsingen
(syttitallet = the 70s)

 Broren min, Grønnrexisen
My brother, Grønnrexisen
(grønn = green, rex as in T.Rex)
 
 Broren min, Pølsingen
My brother, Pølsingen
(pølse = sausage)

 
Søsteren min, Enøyingen
My sister, Enøyingen
(en = one, øye = eye)

 Søsteren min, Hodedinoen
My sister, Hodedinoen
(hode = head, dino as in dinosaur)


Broren min, Lillarundingen
My brother, Lillarundingen
(lilla = lilac, rund = round)

Søsteren min, Orangeradden
My sister, Orangeradden
(orange = orange, radd = something like a thief)

Søsteren min, Mellomdragisen
My sister, Mellomdragisen
(mellom = middle, drage = dragon)

Søsteren min, Kuingen
My sister, Kuingen
(ku = cow)

Søsteren min, Svartingen
My sister, Svartingen

(svart = black)
 
 Broren min, Orangehaiingen
My brother, Orangehaiingen
(orange = orange, hai = shark)

Søsteren min, Stripingen
My sister, Stripingen
(stripe = stripe) 

 Broren min, Joggedraktingen
My brother, Joggedraktingen
(jogge = jog, drakt = suit)

 Broren min, Paulstanleyingen
My brother, Paulstanleyingen

 Broren min, Grønnmotsattingen
My brother, Grønnmotsattingen
(grønn = green, motsatt = opposite)

 Søsteren min, Lillamotsattingen
My sister, Lillamotsattingen
(lilla = lilac, motsatt = opposite)

Broren min, Stjernesnuten
My brother, Stjernesnuten
(stjerne = star, snute = snout)

 Søsteren min, Stripesnuten
My sister, Stripesnuten
(stripe = stripe, snute = snout)

 Søsteren min, Stjernekikkertøyan
My sister, Stjernekikkertøyan
(Stjerne = star, kikkert = binoculars, øyan = the eyes)

Broren min, Kongeblåingen
My brother, Kongeblåingen
(Konge = king, blå = blue)

Broren min, Mellomrødingeno
My brother, Mellomrødingeno
(mellom = middle, rød = red)

Søsteren min, Lillestripingen
My sister, Lillestripingen
(lille = little, stripe = stripe)

 Broren min, Storelillestripingen
My brother, Storelillestripingen
(stor = big, lille = little, stripe = stripe)

 Broren min, Fengslingen
My brother, Fengslingen
(fengsel = jail)  

Søsteren min, Åttitallsingen
My sister, Åttitallsingen
(åttitallet = the 80s)

 Broren min, Jævlingen
My brother, Jævlingen
(jævel = devil) 

Søsteren min, Gromhodingen
My sister, Gromhodingen
(grom = super good, hode = head) 

 Søsteren min, Mammaingen
My sister, Mammaingen
(mamma = mummy)

Broren min, Pappaingen
My brother, Pappaingen
(pappa = daddy)

 Broren min, Grommingen
My brother, Grommingen
(grom = very good)

 Broren min, Bødlingen
My brother, Bødlingen
(bøddel = executioner)

Søsteren min, Nystripingen
My sister, Nystripingen
(ny = new, stripe = stripe)

Søsteren min, Snorkingen
My sister, Snorkingen
(snork = snore)

(Det kommer flere bilder)
(It comes more pictures)

Nå er vi 101 freakesøsken og 103 søsken for vi har også...
Now we are 98 freak siblings and 100 siblings because we also have...

...en pusebror som heter Wes...
...a pussybrother called Wes...

...og ei pusesøster som heter Stjernis!
...and a pussysister called Stjernis!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar