torsdag 5. april 2012

Onkel / Uncle Öyis & Robert Plant

En dag besøkte jeg onkel Öyis for å gjøre intervju med han om Robert Plant for å finne ut om han fins.
One day I visited uncle Öyis to do an interview with him about Robert Plant to find out if he exists.

Først satt onkel Öyis bare og så på datamaskinen sin...
At first uncle Öyis just sitted and looked at his computer...

...og latet som om han hadde glemt at han hadde lovet å svare på spørsmål...
...and pretended that he had forgotted that he had promised to answer questions...

 ...men så hørte han til slutt etter på meg...
...but in the end he listened to me...

 ...og tok meg med til en plass der det var roligere sånn at vi kunne snakke ordentlig, men da så jeg plutselig noe rart på toppen av stolen!
...and taked me to a place where it was calmer so we could talk for real, but then I suddenly saw something strange on the top of the chair!

Rødingen: Hva er det? Öyis: Å, det er bare Solan...
Rødingen: What is that? Öyis: Oh, that's just Solan...

 ...Gå ned, Solan!
Og så forsvinnte Solan!
...Go down, Solan!
And then Solan disappeared!

Han hadde gått på kjøkkenet for å spise, hihihi!
He had walked to the kitchen to eat, hihihi!

Onkel Öyis måtte ut en tur, så jeg satte meg og ventet på at han skulle komme tilbake, men da...
Uncle Öyis had to walk out a trip, so I sitted down to wait for him to come back, but then...
...kom plutselig Robert Plant inn! Hurra!
...came suddenly Robert Plant in! Hoorah!

Jeg ble griseglad!
I gotted super happy!

Robert Plant var like snill som forrige gang jeg møtet han...
Robert Plant was just as kind as last time I meeted him...

...men da la jeg merke til noe rart og ble litt forskrekket!
...but then I noticed something strange and became a bit shocked!

Robert Plant hadde akkurat like klær som onkel Öyis! Kunne det være bare en tilfeldighet? Men Robert snakket og snakket og hørtes ut som seg selv...
Robert Plant had exact same clothes as uncle Öyis! Could it be just a coincidence? But Robert talked and talked and sounded just as himself..

...og så fikk jeg se nærmere på håret hans...
...and then I gotted to look closer at his hair...

...og kjenne på det, og jeg kjente at det var ekte, så jeg sa...
...and feel it, and then I feeled that it was real, so I said...
 
HURRA! Da kom Solan også...
HOORAH! Then Solan also came...

...og snakket med oss, og så springte han og hentet flere freaker fordi det var tid for...
...and talked to us, and then he runned and gotted more freaks cause it was time for...

...konsert!
...concert!


Robert Plant syngte "and baby baby baby do you liiiiiike it"...
Robert Plant singed "and baby baby baby do you liiiiiike it"...

...og opptredde grisebra! En skulle ikke tro at han er 64 år!
...and performed super well! It's hard to believe that he is 64 years!

Robert Plant sa at han måtte gå ut en tur...
Robert Plant said he had to go out for a while...
...og imens kom onkel Öyis tilbake, så vi fortalte han at Robert Plant snart skulle komme tilbake og synge mer for oss...
...and in the meantime uncle Öyis came back, so we told him that Robert Plant would come back soon and sing more for us...


 ...så da satte han seg ned for å vente sammen med oss.
...so then he sitted down to wait with us.


 Han fulgte godt med...
He paid lots of attention...

...og var spent...
...and was excited...


 ...for Robert Plant kunne komme fra hvor som helst og når som helst!
...cause Robert Plant could come from anywhere and at any time!

Det tok så lang tid at vi freakene ble trøtte og sovnet...
It took so long time that we freaks gotted tired and falled to sleep...

...sånn som Solan...
...same as Solan...

...mens onkel Öyis fremdeles holdt vakt.
while uncle Öyis was still on guard.
 Etterpå sa han at han prøvde å vekke oss når Robert Plant kom tilbake, men at vi ikke ville våkne. Når jeg ser på hvor lur onkel Öyis ser ut her, tror jeg at jeg kanskje har blitt lurt igjen og at jeg må gjøre intervju med han likevel!
Afterwards he said that he had tried to wake us when Robert Plant came back, but that we wouldn't wake up. When I look at how trickish uncle Öyis looks here, I think that I maybe have been tricked again and that I must do interview with him anyway!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar