tirsdag 28. februar 2012

Paulstanleyingen & visittkort / visitation cards

Paulstanleyingen bestilte nettopp nye visittkort, men trykkeriet gjorde mange feil, og de sendte kortene til kosebamsen Walter, som er på bildet sammen med Paulstanleyingen, og Walter begynte å dele dem ut, så de som har fått sånne kort må rette på dem sånn som her:
Paulstanleyingen just ordered new visitation cards, but the print shop made many mistakes, and they sent the cards to the teddybear Walter, who is on the picture with Paulstanleyingen, and Walter beginned handing them out, so those who have gotted such cards must make them right, like this:

Oversettelse/Translation: Bruker røyksignal/flaskepost = Uses smoke signals/messages in bottles. Balanserer fra bayer til bayer = Balancing from bayer to bayer. Aldri glem at du er unik, sånn som alle andre = Never forget you are unique, like everyone else.
1. Paulstanleyingen går ikke på Atlanten Videregående skole, men på Livets Videregående Skole.
2. Rødrus var stavet feil.
3. Navnet var feil.
4. Paulstanleyingen bruker ikke brevdue, for han er veganer.
1. Paulstanleyingen doesn't go to Atlanten High School, but to Life's High School.
2. Rødrus was spelled wrong (rød = red, rus = intoxication)
3. The name was wrong.
4. Paulstanleyingen doesn't use homing pigeons, cause he is vegan.

Det er ikke så rart at trykkeriet gjorde feil, for Walter er mye mer berømt enn Paulstanleyingen og trykkefolkene kjente han sikkert igjen og trodde det var han som skulle ha visittkortene, så vi er ikke så sinte. Paulstanleyingen liker å stryke ut og skrive på nytt også.
It's not so strange that the print shop did wrong, cause Walter is much more famous than Paulstanleyingen and the print people probably recognized him and thought it was his visitation cards, so we are not so angry. Paulstanleyingen likes to cross out things and overwrite too.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar