tirsdag 28. februar 2012

Paulstanleyingen & visittkort / visitation cards

Paulstanleyingen bestilte nettopp nye visittkort, men trykkeriet gjorde mange feil, og de sendte kortene til kosebamsen Walter, som er på bildet sammen med Paulstanleyingen, og Walter begynte å dele dem ut, så de som har fått sånne kort må rette på dem sånn som her:
Paulstanleyingen just ordered new visitation cards, but the print shop made many mistakes, and they sent the cards to the teddybear Walter, who is on the picture with Paulstanleyingen, and Walter beginned handing them out, so those who have gotted such cards must make them right, like this:

Oversettelse/Translation: Bruker røyksignal/flaskepost = Uses smoke signals/messages in bottles. Balanserer fra bayer til bayer = Balancing from bayer to bayer. Aldri glem at du er unik, sånn som alle andre = Never forget you are unique, like everyone else.
1. Paulstanleyingen går ikke på Atlanten Videregående skole, men på Livets Videregående Skole.
2. Rødrus var stavet feil.
3. Navnet var feil.
4. Paulstanleyingen bruker ikke brevdue, for han er veganer.
1. Paulstanleyingen doesn't go to Atlanten High School, but to Life's High School.
2. Rødrus was spelled wrong (rød = red, rus = intoxication)
3. The name was wrong.
4. Paulstanleyingen doesn't use homing pigeons, cause he is vegan.

Det er ikke så rart at trykkeriet gjorde feil, for Walter er mye mer berømt enn Paulstanleyingen og trykkefolkene kjente han sikkert igjen og trodde det var han som skulle ha visittkortene, så vi er ikke så sinte. Paulstanleyingen liker å stryke ut og skrive på nytt også.
It's not so strange that the print shop did wrong, cause Walter is much more famous than Paulstanleyingen and the print people probably recognized him and thought it was his visitation cards, so we are not so angry. Paulstanleyingen likes to cross out things and overwrite too.

onsdag 15. februar 2012

Handyman Dixietrixie

Søskenbarnet mitt Dixie er en skikkelig handyman, og han hjelper masse til i huset hjemme. Når Dixie er handyman heter han Dixietrixie. Her kan du se han i arbeid!
My cousin Dixie is a real handyman, and he helps loads in the work in his home. When Dixie is handyman his name is Dixietrixie. Here you can see him at work!

Dixietrixie setter sammen et bord mens pappaen hans, onkel Pöl følger med for å lære hvordan det gjøres.
Dixietrixie puts together a table while his daddy, uncle Pöl watches him to learn how it's done.

 Bordet trenger en ekstra skru, så Dixietrixie borer hull sånn at treet ikke skal sprekke. Følg med så du lærer du også!
The table needs an extra screw, so Dixietrixie drills a hole so the wood won't crack. Watch him so you also learn!

 Dixietrixie måler alle møblene for å finne ut om det er plass til alt eller om han må sage av noe. Det går visst bra!
Dixietrixie measures all the furniture to find out if there's enough space for everything or if he has to saw off something. It seems to be in order!

Jeg har også lyst til å være handyman, så jeg har studert bildene nøye, og nå skal jeg låne jenteverktøyene til mamma og prøve å bygge noe fint, hurra!
I also want to be a handyman, so I have studied the pictures well, and now I shall borrow mummy's girl tools and try building something nice, hoorah!

torsdag 9. februar 2012

LØV & Bara!

Jeg har fått to nye venner som heter LØV (Lynørevingen) og Bara (=rose på Japansk)! Tjomzzz er onkelen deres og de er grisesnille og fine, bare se her:
I have gotted two new friends called LØV (Lynørevingen. Lyn = lightning, øre = ear, vinge = wing) and Bara (=rose in Japanese)! Tjomzzz is their uncle and they are super kind and pretty, just look here:

LØV er frammerst og Bara er bakerst.
LØV is in front and Bara is behind.

Se så fine vinger hun har!
Look how pretty wings she has!

Og se så fine drageting og vinger!
And look how nice dragon things and wings!

Jeg og LØV har nesten helt samme farge!
Me and LØV have almost the same colour!

Bara har AKKURAT samme farge på roseøyet sitt, hurra!
Bara has EXACTLY the same colour on her rose eye!

Nå er jeg helt sikker på at det virker å lage ønskeliste også, for mammaen til Bara, Tinygirl tegnet denne ønskelisten og så fikk hun Bara!
Now I'm completely sure that making wishlists works too, cause Bara's mummy, Tinygirl drawed this wishlist and then she got Bara!

Tewiegirl, mammaen til LØV sa også at hun ønsket seg en freak og så sa hun hvordan hun ville at den skulle se ut og så tegnet mamma denne ønskelisten til henne og så virket det, for LØV kom og så akkurat ut sånn som Tewiegirl ville, hurra!
Tewiegirl, LØV's mummy also said she wanted a freak and then she said how she wanted it to look and then mummy drawed this wishlist for her and then it worked, cause LØV came and looked exactly like Tewiegirl wanted, hurra!

Jeg syntes ikke det var mange nok bilder i denne artikkelen, så jeg reiste med tidsmaskinen min fram i tid til når artikkelen var ferdig og tok dette bildet med selvutløser.
I thinked it wasn't enough pictures in this article, so I travelled with my time machine forward in time to when the article was finished and took this picture with self timer.

Så reiste jeg tilbake til nåtiden med tidsmaskinen min og puttet inn bildet, men jeg trengte ett til, så jeg reiste i tidsmaskinen min igjen til tiden når artikkelen var helt ferdig og så tok jeg dette bildet og nå er jeg fornøyd, hurra!
Then I travelled back to the present with my time machine and putted in the picture, but I needed one more, so I travelled in my time machine again to the time when the article was completely finished and then I took this picture and now I'm satisfied, hoorah! 

Jeg kommer til å få flere bilder av Bara og LØV snart, for det har onkelen deres, Tjomzzz sagt!
I will get more pictures of Bara and LØV soon, cause that their uncle Tjomzzz has said!

onsdag 8. februar 2012

Familie / Family

Det er mange i familien jeg ikke har vist fram bilder av før. Her er mange av dem:
There are many in the family I haven't showed pictures of before. Here are many of them:

 Dette er søskenbarnet mitt, LiRB (Lillerødingenblåingen). Hun er like liten som de litneste søsknene mine! Mammaen til LiRB er søskenbarnet mitt...
This is my cousin LiRB (Lillerødingenblåingen. Lille = little, rød = red, blå = blue). She is just as little as my littlest siblings! LiRB's mummy is my cousin...

 ...Jewels! Se hvor mye hun ligner på...
...Jewels! Look how much she looks like...

...mamma! Hihihihi!
...mummy! Hihihihi!

 Dette er også søskenbarnene mine: Lennygirl, Lynisen, Orangeradden Elisabeth og Enøyingen. Jeg har ikke vist fram bilder av Lynisen før. Her feirer de bursdagen hennes, hurra!
These are also my cousins: Lennygirl, Lynisen, Orangeradden Elisabeth and Enøyingen. I have not showed pictures of Lynisen before (Lyn = lightning). Here they are celebrating her birthday, hoorah!

 Og her er hun på sykkeltur med Kiss og mammaen sin, Lennygirl!
And here she is on a bike trip with Kiss and her mummy, Lennygirl!

Lennygirl er mammaen til Rosamikkingen også!
Lennygirl is Rosamikkingen's mummy too (Rosa = pink, Mikke = Mickey)!

Her er hun sammen med besteforeldrene sine, onkel David og tante Monica.
Here she is with her garndparents, uncle David and aunt Monica.

 Onkel David er pappaen til Mikkingen...
Uncle David is Mikkingen's daddy...
 
 ...og bestepappaen til Mikkingen...
...and Mikkingen's grandad...

...og begge mikkingene er søskenbarnene mine...
...and both the mikkings are my cousins...

...og søskenbarnet mitt, Jewels er mammaen til Mikkingen.
...and my cousin Jewels is Mikkingen's mummy.
 
Jewels er forresten flink til å leke enøying, hihihi! Sånn som...
Jewels is by the way good at playing enøying, hihihi (En = one, øye = eye)! Just like...

...søskenbarnet mitt Grønnisen er! Mammaen til Grønnisen heter Sällygirl.
...my cousin Grønnisen is (Grønn = green)! Grønnisen's mummy's name is Sällygirl.

Her er jeg sammen med søskenbarnet mitt, Heart (= hjerte).
Here I'm with my cousin, Heart.
 
Se så fin snurrehale hun har med hjerte!
Look what a pretty twirly tail she has with heart!

Ørene hennes har også fine hjerter!
Her ears also have pretty hearts!
 
 Det er søskenbarnet mitt, Camilla som er mammaen til Heart.
 My cousin Camilla is Heart's mummy.

Dette er søskenbarnet mitt Råkka!
This is my cousin Råkka (Råkk = rock)!

Sånn ser hun ut fra siden.
She looks like this from the side.

Hun er søsteren til Lennygirl og Søtti (og Jewels og Sällygirl)...
She is Lennygirl (and Jewels and Sällygirl) and Søtti's sister (Søtti  = 70, søt = sweet)...

...og onkel David og tante Monica er pappaen og mammaen hennes! De ser litt farlige ut på dette bildet, men de er egentlig snille!
...and uncle David and aunt Monica are her daddy and mummy! They look a bit dangerous in this picture, but they are really kind!

Her er onkel Gammelkarn og tante Dina!
Here is uncle Gammelkarn and aunt Dina (Gammel = old, kar = guy, Dina is like Dino, but for girls)!

Bestefar Robert er pappaen til Gammelkarn...
Grandad Robert is Gammelkarn's dad...

...og bestemor Toril er mammaen til Dina.
...and granny Toril is Dina's mum.

Dina og Gammelkarn liker å ha spa i fotbadet, hihihi!
Dina and Gammelkarn like to have spa in the foot bath, hihihi!

Her er jeg sammen med søskenbarnet mitt Lillaperlingen!
Here I'm with my cousin Lillaperlingen (Lilla = purple, perle = pearl)!

Tante Tove er mammaen hennes.
Aunt Tove is her mummy.

Lillaperlingen har hjemmeside her! Broren min Perlingen har også fine perler!
Lillaperlingen has homepage here! My brother Perlingen also has pretty pearls!

Her er søskenbarnet mitt som er en rosastripete grønning og broren min Joggedraktingen (og litt Paulstanleyingen).
Here is my cousin who is a pink striped grønning and my brother Joggedraktingen (and a bit Paulstanleyingen).

 Søskenbarnet mitt Ilma er mammaen til den rosa grønningen (som ikke har navn fordi Ilma er bare 1 år, så hun har ikke begynt å snakke ennå, hihi!).
My cousin Ilma is the pink grønning's (who hasn't got a name cause Ilma is only 1 year old, so she hasn't beginned to talk yet, hihi!) mummy.

Her er de sammen med Dixie. Han er broren til Ilma og onkelen til den rosa grønningen og søskenbarnet mitt og nevøen til mamma og pappa. Dixie er den største freaken i verden og denne sangen handler om han: Betty Davis - "He was a big freak"!
Here they are with Dixie. He is Ilma's brother and the pink grønning's uncle and my cousin and mummy's and daddy's nephew. Dixie is the biggest freak in the world and this song is about him: Betty Davis - "He was a big freak"!

Jeg tror jeg kommer til å få flere bilder av mange av familiemedlemmene mine senere og da skal jeg putte dem også på hjemmesidebloggen min. Og så er det noen freaker i familien som jeg ikke har fått bilder av enda, men det skal jeg også få, hurra!
I think I'm going to get more pictures of many of my family members later and then I shall put them on my homepageblog too. And there are also some freaks in the family I haven't gotted pictures of yet, but I shall get that too, hoorah!

Youtube: Edderkopper / Spiders

Jeg og søskenbarnet mitt Jewels filmet edderkoppmammaer med masse edderkoppbabyer på ryggene sine når hun var på besøk en sommer. Vi så på dem med forstørrelsesglass også og det var grisegøy! Vi passet på at solen ikke lyste gjennom forstørrelsesglasset for hvis den gjør det, blir edderkoppene altfor varme og vi vil være snille med dem. Pusebroren min Wes liker også edderkoppene og han er litt med i videoen, bare se her:
Me and my cousin Jewels filmed spider mummys with lots of spider babies on their backs when she visited us one summer. We looked at them with magnifying glass also and it was super fun! We were careful so the sun didn't shine through the magnifying glass cause if it does that, the spiders become too hot and we want to be nice to them. My pussy brother Wes also likes the spiders and he is a little in the video, just look here:


Videoen er ikke så bra, for jeg fikk ikke til å zoome orntli inn på edderkoppene, men jeg skal prøve igjen neste sommer med et annet kamera. For å se hvordan det egentlig ser ut, gå hit: http://www.youtube.com/watch?v=4-43e-Il5PA&feature=fvwrel HURRA!
The video is not so good, cause I couldn't zoom in on the spiders, but I will try again next summer with another video camera. To see how it really looks, go here: http://www.youtube.com/watch?v=4-43e-Il5PA&feature=fvwrel HOORAH!

Sangen: Lille Petter Edderkopp (gammel norsk sang)
Lille Petter Edderkopp han klatret på min hatt
så begynte det å regne og Petter ned han datt
Så kom solen og skinte på min hatt
Da ble det liv i Edderkopp som klatret på min hatt

The song: Little Petter Spider (old Norwegian song)
Little Petter Spider he climbed upon my hat
Then it started to rain and Petter down he fell
Then came the sun and shined upon my hat
Then it became life in Spider who climbed upon my hat

Synging: Rødingen, piano: Rødingen og Blekkisen
Singing: Rødingen, piano: Rødingen and Blekkisen

Det er Blekkisen sitt piano, men hun er snill og lar alle få spille på det, til og med mamma!
It's Blekkisen's piano, but she is kind and lets everyone get to play on it, even mummy!