mandag 30. januar 2012

Sinte barn / Angry children

Jeg har fått mange sinte brev fra barn som ikke har lov av mammaene og pappaene sine til å lese videre på historien om Pappaingen og Mammaingen i skogen, og jeg har svart alle sammen, men det var to barn som hadde glemt å skrive adressene sine til meg så jeg må svare dem her på hjemmesidebloggen:
I have gotted many angry letters from children who are not allowed by their mummys and daddys to read on in the story about Pappaingen and Mammaingen in the forest, and I answered them all, but there were two children who had forgotted to write their addresses to me so I must answer them here on the homepageblog:

It says:
Hello you mean røding! We are two children who are 7 and 9 years and we are super angry because you writed about Pappaingen and Mammaingen in the forest and stopped when it became exciting. We want to know what Mammaingen landed on when she falled from the tree and what happened afterwards, and if we don't get to know it we will tear apart our PC screens so that it will not never be possible to look at your blog again. Greetings from Uldrea Jødding and Urnes Jødding

Hei Uldrea og Jødding.
Jeg mente ikke å være slem. Unnskyld. Jeg ville bare ikke at barn skulle bli redde, og jeg håper ikke dere blir redde når jeg forteller videre på historien nå:
Hello Uldrea and Jødding. 
I didn't mean to be mean. I'm sorry. I just didn't want children to become afraid, and I hope you don't become scared when I tell more on the story now:

Pappaingen rydder / tidies up
Mammaingen landet på mange bein og så ryddet Pappaingen opp i dem mens Mammaingen undersøkte dem og fant ut hvor de kom fra. Etterpå begynte beinene å snurre og røre på seg sånn at jeg ble redd, men så var det ikke farlig likevel!
Dere må ikke rive sund PC-skjermene deres for da forsvinner hjemmesidebloggen min! Jeg lover å aldri mer gjøre sånn at dere blir nysgjerrige og ikke får lese videre.
Hilsen Rødingen

Mammaingen landed on many bones and then Pappaingen tidied up in them while Mammaingen examined them and found out where they came from. Afterwards the bones started to twirl and move so that I became scared, but then it wasn't dangerous anyway!
You must not tear apart your PC screens cause then my homepageblog will disappear! I promise I will never again do things so that you become curious and not get to read on.
Greetings from Rødingen


torsdag 26. januar 2012

Pappaingen & Mammaingen i skogen / in the forest

Vi bor rett ved skogen og det er grisefint der. Mammaingen og Pappaingen og jeg har vært på en liten tur i høst og tatt bilder.
We live right beside the forest and it's super pretty there. Mammaingen and Pappaingen and I have been on a little trip in the autumn and taken pictures.

 I skogen er det mange trær og noen av dem har dødd og falt ned og så har de fått tøffe sopper på seg sånn at alt blir bra likevel, hurra! Mammaingen og Pappaingen og soppene poserte fint for meg i skogen.
In the forest there are many trees and some of them have died and falled down and then they have gotted cool mushrooms on them so that everything becomes good anyway, hoorah! Mammaingen and Pappaingen and the mushrooms posed nice for me in the forest.

 Og så springte de mye rundt og ble trøtte, så de la seg ned og beundret...
And then they runned much around and became tired, so they lied down and admired...

 ...noen tøffe grønne kubber...
...some cool green logs...

...og så flydde vi videre og fant denne fine plassen med en grisestor kubbe!
...and then we flied more and found this pretty place with a super big log!

 Vi fant ei hule og Mammaingen og Pappaingen lekte hus...
We found a cave and Mammaingen and Pappaingen played house...

 ...og at de var nysgjerrige naboer som møttes for å si sladder, hihi!
...and that they were nosy neighbours who meeted to say gossip, hihi!

 Etterpå klatret de i trær, men da...
Afterwards they climbed in trees, but then...

 ...falt Mammaingen ned og landet på noe rart og mystisk og litt skummelt!
...Mammaingen falled down and landed on something strange and mysterious and a bit scary!

 Pappaingen hoppet ned for å kikke og da... Nei, det er altfor skummelt! Det er bare de voksne som kan lese videre nå og da må de gå til Mamma sin blog, men jeg kan ikke skrive mer før i morgen for nå er jeg grisetrøtt. God natt!
Skrivd dagen etter: Nå har jeg laget ferdig artikkelen, så nå er det bare å lese videre her.
Pappaingen jumped down to take a look and then... No, it's too scary! Only the grownups can read more now and then they must go to Mummy's blog, but I can't write more before tomorrow cause now I'm super tired. Good night!
Writed the next day: Now I have finished the article, so now you can read more here.

onsdag 25. januar 2012

Nye brorer og søster / New brothers and sister

Jeg har hatt mange ting å gjøre så det har gått litt lang tid før jeg har gjort det jeg sa at jeg skulle gjøre, men nå har jeg gjort det, bare se her!
I have had many things to do, so it has taken a little long time before I have done what I said I would do, but now I have done it, just look here!

 Dette er den nye broren min som heter Bødlingen...
This is my new brother who is called Bødlingen (bøddel = executioner)...

 ...og dette er den nye broren min som heter Grommingen...
...and this is my new brother whose name is Grommingen (grom = very good)...

 ...og dette er den nye søsteren min som heter Nystripingen, hurra!
...and this is my new sister who is called Nystripingen (ny = new, stripe = stripe), hoorah!

Grommingen og jeg poserer fint for mamma.
Grommingen and I pose nice for mummy.

Bødlingen og Nystripingen gjør også det...
Bødlingen and Nystripingen also do that...

 ...men mamma blir aldri fornøyd og vil at vi skal posere mer og være nesten helt like på alle bildene. Det er litt vanskelig, men vi får det til!
...but mummy is never satisfied and wants us to pose more and look almost the same on all the pictures. It is a bit difficult, but we manage it!
 
Se så stille vi sitter! Jeg synes egentlig at skyggen min på dette bildet er så skummel at jeg heller burde ha puttet bildet på mamma sin blog, men hun synes bare vi er søte og sier at det må være her. Jeg håper ikke noen barn blir redde! Kanskje jeg må flytte bildet til mamma sin blog uten at hun får vite det!
Look how still we sit! I think really that my shadow on this picture is so scary that I should rather have putted the picture on mummy's blog, but she just thinks we are cute and says it must be here. I hope no children becomes scared! Maybe I must move the picture to mummy's blog without she knowing!

søndag 1. januar 2012

Spørreundersøkelsen er ferdig / The query is over


Spørreundersøkelsen min om hvor gamle de som ser på bloggen min er, er ferdig, og her er resultatene:
My query about how old the ones who look at my blog are, is over, and here are the results:

1 år / year
  0 (0%)
2 år / years
  0 (0%)
3 år / years
  0 (0%)
4 år / years
  1 (4%)
5 år / years
  0 (0%)
6 år / years
  0 (0%)
7 år / years
  0 (0%)
8 år / years
  0 (0%)
9 år / years
  0 (0%)
10 år / years
  1 (4%)
11 år / years
  1 (4%)
12 år / years
  0 (0%)
13 - 15 år / years
  0 (0%)
16 - 20 år / years
  0 (0%)
21 - 30 år / years
  3 (13%)
31 - 40 år / years
  14 (63%)
41 - 50 år / years
  5 (22%)
51 - 60 år / years
  3 (13%)
61 + år / years
  1 (4%)
>0 år / year
  1 (4%)
Vet ikke / Don't know
  1 (4%)
Jeg er freak så det har ikke så mye å si / I'm a freak so it doesn't matter
  5 (22%)

Det var 22 som hadde klikket på svarene, og det var lov å klikke på flere svar hvis man var flere som kikket samtidig, og det var til sammen 36 som svarte. Jeg ble litt overrasket over at det er bare fire barn som ser på hjemmesidebloggen min, men jeg har likevel gjort sånn at jeg skriver på mamma sin blog om ting som ikke passer for barn.
It was 22 who have clicked on the answers, and it was allowed to click many answers if there were many who looked at the same time, and it was altogether 36 who answered. I was a little surprised that it is only four children who look at my homepageblog, but I have nevertheless done it like that I write on mummy's blog about things that don't fit for children.