tirsdag 13. desember 2011

Tainna & Vettyboy

Her er endelig artikkelen om min venn Tainna som er tullepirat og pappaen hans Vettyboy, hurra!
Here is finally my article about my friend Tainna (=The Tooth) who is a make believe pirate and his daddy Vettyboy, hoorah!

 Tainna og Vettyboy er grisegode venner og det var littegrann tungt å si hadet når Tainna skulle reise på besøk til meg, men du kan se at ingen av dem gråt, hihi!
Tainna and Vettyboy are supergood friends and it was a bit heavy saying goodbye when Tainna was going to go away to visit me, but you can see that none of them cried, hihi!

 Tainna reiste med førsteklasses pakke i posten, og det er alltid best, men på turen mistet han hodetørkleet sitt likevel! Han hadde også tatt av seg øyelappen for å se bedre, og vi trodde han hadde mistet den også, men den fant vi heldigvis igjen etterpå inni pakken!
Tainna travelled in a first class package in the mail, and that is always best, but on the trip he lost his banana anyway! He had also taken off his eye patch to see better, and we thought he had lost that one too, but luckily we found it again afterwards in his package!

 Jeg bestemte meg for å sy et nytt tørkle til Tainna og heldigvis hadde mamma et tøy som var nesten helt likt genseren til Tainna. Når tøy er nettopp klipt detter det løs mange småbiter fra det. Se så mye Tainna har på hodet sitt! Vi brukte lang tid på å ta dem vekk sånn at han ble fin og ren!
I decided to make a new banana for Tainna and luckily mummy had a fabric that looked almost completely like Tainna's sweater. When fabric has just been cutted it falls off lots of small pieces form it. Look how much Tainna has on his head! We spent a long time taking them away so he became all nice and clean!

Her kan du se hvor fint jeg syr!
Here you can see how pretty I sew!

 Så var jeg ferdig og Tainna viste fram hvordan han ser ut med alt utstyret sitt. Grisefin!
Then I was done and Tainna showed how he looks with all his equipment. Superpretty!

Tainna har mye hvitere tenner enn meg, men jeg er ikke misunnelig. At mine tenner er litt mørkere betyr bare at jeg har vært med på mye gøy og jeg er sikker på at Tainna sine tenner også får sånn farge når han blir storere, hihi!
Tainna has much whiter teeth than me, but I'm not envious. That my teeth are darker just means that I have been part of lots of fun and I am sure that Tainna's teeth will get the same colour as mine when he becomes bigger, hihi!

Jeg syntes tingene til Tainna var gøye og spurte om å få prøve dem og det fikk jeg! Jeg prøvde først gullringen, men det ble så dårlig bilde at jeg ikke kan vise det fram. Trefoten var altfor lang til mine foter...
I thought Tainna's things were fun and asked if I could try them on I could! First I tried his gold ring, but the picture became so bad that I can't show it. The wood leg was too long for my footies...

 ...så jeg bare lånte den og så prøvde jeg håndkloa i stedet!
...so I just borrowed it and then I tried the hand claw instead!

 "Arrrrrr!" sa jeg, for det er sånn som pirater sier, hihi!
"Arrrrrr!" I said, cause that's what pirates say, hihi!

Tainna lo masse av hvor rar jeg var og enda mer da jeg tok på øyelappen...
Tainna laughed lots of how strange I was and even more when I putted on the eye patch...

...og enda enda mer da jeg tok på hodetørkleet!
...and even even more when I putted on the banana!

 Arrrrrrrrrr!!!
Arrrrrrrrr!!!

 Tainna lo så mye at han datt og da måtte jeg også le...
Tainna laughed so much that he falled and then I also had to laugh...

 ...så mye at jeg også datt!
...so much that I also falled!

Jeg ville egentlig prøve genseren og buksa til Tainna også, men de satt satt så godt fast at vi bare måtte gi opp!
I really wanted to try Tainna's sweater and pants too, but they were so much stuck on him that we just had to give up!

Vi lo grisemye av det og så klarte ikke Tainna å slutte å le...
We laughed super much of that and then Tainna couldn't stop laughing...

 ...fordi jeg så så rar ut med pirattingene hans på meg, hihi! Da jeg tok fram trefoten...
...because I looked so strange with the pirat things on me, hihi! When I found his wood leg...

 ...og prøvde å sette den på han lo han fremdeles!
Det er ikke så lett å sette på trefoter når freaker sitter...
...and tried to put it on him, he still laughed!
It isn't so easy putting on wood legs when freaks are sitting...

 ...så Tainna gikk opp på knærne sine, men jeg fikk ikke til når jeg hadde på meg håndkloa!
...so tainna went up on his knees, but I couldn't do it when I had the hand claw on!

 Jeg så nesten ingenting med øyelappen på heller så den måtte jeg også ta av meg...
I saw almost nothing with the eyepatch on either so I had to take it off...

 ...og Tainna måtte klatre opp på stolen for at jeg skulle få til å sette på trefoten!
...and Tainna had to climb up on the chair so I could put on the wood leg!

 Jeg fikk det til, hurra! Jeg klatret også opp på stolene for å gi Tainna de andre tingene hans.
I did it, hoorah! I also climbed up on the chairs to give Tainna his other things.

 Han fikk på seg håndkloa selv, selv om det ikke er så lett! Så ga jeg han øyelappen...
He putted on his hand claw himself, even if it's not so easy! Then I gave him his eyepatch...

 ...som han også tok på selv, og så fikk han tørkleet...
 ...that he also putted on himself, and then he got the banana...

...og tok det på selv, hurra! Tainna syntes det føltes som om foten hans ikke satt helt orntli på så jeg sa at jeg kunne sjekke for han.
...and putted it on himself, hoorah! Tainna thought it felt like his foot wasn't all stucked so I said I could check it for him.

 Jeg så at foten hans satt godt fast i rompa hans.
I saw that his foot was well stuck to his heiny.

Mens jeg kikket på rompa til Tainna kjente jeg at jeg måtte le og så prøvde jeg å ikke le så mye at han merket det...
When I looked at Tainna's heiny I felt that I had to laugh and I tried to not laugh so much that he would hear me...

 ...men det klarte jeg ikke! Jeg lo så mye...
...but I couldn't! I laughed so much...

 ...at jeg falt ned fra toppen av stolen og Tainna ble redd og ropte "Ånei Rødingen, har du skadet deg?"
...that I falled down from the top of the chair and Tainna became afraid and shouted "Oh no Rødingen, are you hurt?"

 Men det gikk bra for jeg falt bare ned i setet til stolen og bare måtte fortsatte å le...
But it went fine cause I only falled down in the lap of the chair and just had to laugh more...

 ...og jeg klarte i hvert fall ikke å slutte å le når Tainna latet som om han stod foran i båten sin og så utover havet etter andre båter, hihihihi!
...and it didn't help me to stop laughing when Tainna pretended he standed in the front of his boat looking out at the sea to see if there were other boats there, hihihihi!

Resten av tida Tainna var på besøk, glemte vi å ta bilder fordi vi hadde vi det så gøy!
Så kom den dagen han skulle reise hjem og da måtte vi gjøre noe alvorlig og viktig, så da husket vi å ta bilder også.
The rest of the time Tainna was visiting, we forgot to take pictures because we had so much fun! 
Then came the day when Tainna had to leave and then we had to do something serious and important, so then we remembered to take pictures too.

Siden det er så lett å miste ting laget jeg en liste der man krysser av for alle pirattingene til Tainna.
Since it's so easy to lose things, I made a list where we x off all Tainna's pirate things.

 "Øyelapp?" "JA!" – X
"Tørkle?" "JA!" – X
"Håndklo?" "JA!" – X
"Trefot?" "JA!" – X
"Gullring?" "JA!" – X
Genseren og buksa trengte vi ikke å skrive opp siden de satt så godt på at Tainna sikkert ikke kommer til å miste dem uansett.
"Eyepatch?" "YES!" – X
"Banana?" "YES!" – X
"Hand claw?" "YES!" – X
"Wood leg?" "YES!" – X
"Gold ring?" "YES!" – X 
The sweater and the pants we didn't have to write on the list since they were so stuck that Tainna will probably never lose them anyway. 

Så måtte Tainna sjekke at alt var riktig og om jeg hadde skrivd navnet mitt fint under, og alt var i orden!
Then Tainna had to check if everything was in order and if I had writed my name pretty underneath, and everything was allright!

ARRRRRRRR!!! HURRA!
ARRRRRRRR!!! Hoorah!

Så reiste Tainna hjem til Oslo i førsteklasses postpakke...
Then Tainna travelled home to Oslo in first class mail package...

 ...og kom hjem til pappa Vettyboy igjen! Mammaen til Vettyboy ble også griseglad for å se barnebarnet sitt igjen...
...and home to daddy Vettyboy again! Vettyboy's mummy was also super happy to see her grandchild again...

...og Tainna fikk en kjempegod klem av pappaen sin!
...and Tainna got a super good hug of his daddy!

Nå vil Vettyboy og Tainna være sammen hele tida! De sitter ofte i sofaen med brødskive og snakker...
Now Vettyboy and Tainna want to be together all the time! They often sit in the sofa with a bread slice and talk...

...og så er de snille mot hverandre og bytter på hvem som skal sitte på den beste plassen...
...and they are kind to each other and take turns on who is sitting in the best place...

 ...og så bytter de igjen og er grisegode kompiser!
...and then they switch again and are super good friends!

Hadet for denne gangen! Vi møtes igjen, Vettyboy og Tainna!
Goodbye for this time! We'll meet again, Vettyboy and Tainna!


fredag 2. desember 2011

Rødingen Demo

Kanskje noen som leser bloggen min ikke har hørt musikken min, så jeg har hentet dette fra musikksiden min på Rødingens Hjemmeside:
Maybe someone who reads my blog hasn't heard my music, so I have taken this from my music page at Rødingen's Homepage:

Dette er sangene jeg har spilt inn som soloartist (og sammen med Rødingen):
These are the songs I have recorded as a solo artist (and with Rødingen):

(Mamma sier: Høyreklikk + "lagre som" for å laste ned)
(Mummy says: Right click + "save as" to download)

Coverbildet mitt / My cover picture
Jeg synger, spiller harpe, synth og litt mer, Godrødingen synger bakgrunnsvokal og mamma og pappa hjelper meg med mange ting. Jeg har laget "Hurra!" og "Hver dag er en fest", "Sunshine Of Your Love" er en cover av Cream og "Hole In My Shoee" er en cover av Traffic. "Bond of Cousins" er en ny versjon av James Bond-sangen og vi har laget video til den også!
I sing, play harp, synth and a bit more, Godrødingen sings background vocals and mummy and daddy help me with many things. I have made "Hurra!" and "Hver dag er en fest" (="Every day is a party"), "Sunshine Of Your Love" is a cover of Cream and "Hole In My Shoee" is a cover of Traffic. "Bond of Cousins" is a new version of the James Bond song and we have made a video for it as well!

Senere har jeg laget på andre sanger, men jeg har ikke spilt dem inn ferdig enda. Jeg har et tullemusikkprosjekt som heter Eiermann også. Jeg har tatt navnet fra en fin tysk sang som heter Eiermann. Jeg skal spille inn musikk med Eiermann når mamma finner igjen Eiermann Studio som har forsvunnet.
Later I have made other songs, but I haven't finished recording them yet. I have a silly music-project called Eiermann too. I have taken the name from a nice German song called Eiermann. I shall record music with Eiermann when mummy finds Eiermann Studio, which has disappeared.

Mer youtube / More youtube

Det er kanskje noen som leser bloggen min som ikke har sett de gamle videoene våre, så nå har jeg puttet dem på youtube:
There are maybe some who reads my blog who haven't seen our old videos, so now I have putted them on youtube:

Bond of Cousins

Det var noen som sa noe stygt til mamma om denne videoen på youtube, men det var bare en dumming, så hun ble ikke lei seg.
It was someone who said something mean to mummy about this video on youtube, but it was only someone stupid, so she didn't become sad.