søndag 27. november 2011

Tjomzzz må sy / Tjomzzz must stitch

Jeg har fått mail av mammaen til Tjomzzz! Hun fortalte om noe som nettopp har skjedd med Tjomzzz, og hun hadde puttet inn mange bilder av det som skjedde. Jeg spurte om jeg fikk lov til å oversette til engelsk og putte historien på hjemmesidebloggen min, og det fikk jeg! Hurra!
Til de voksne: Det kan hende at små barn kan synes det som skjedde med Tjomzzz er litt trist, så kanskje dere må se på den før dere velger om barnene skal få se historien eller ikke.
I have got mail from Tjomzzz' mummy! She told me about something that has happened to Tjomzzz, and she had putted in many pictures of what happened. I asked if I was allowed to translate to English and put the story on my homepageblog, and I was! Hoorah!
To the grownups: Little children can maybe think the things that happened to Tjomzzz is a bit sad, so maybe you should look at the story before you choose if the children can see the story or not.

Tjomzzz er som kjent litt av en klondrian og her er en ganske typisk historie om han.
Tjomzzz is as we know a big klutzzz and here is a pretty typical story about him.
 
  Ferdig med å pynte til advent er Tjomzzz både fornøyd og sliten. Han bestemmer seg for å ta seg en
liten pause med litt favorittdrikke. 
After finishing making it pretty for advent, Tjomzzz is both happy and tired. He decides to take a break with a little favourite drink.

Først finner han tak i koppen sin.
First he finds his cup.

Så favoritt-teen, nypete. Mmmmm, dette skal bli godt! Men, ingen te uten sukker!
Then his favourite tea, rose hip. Mmmmm, this is going to be good! But, no tea without sugar!

For å få tak i sukkerskåla må Tjomzzz klatre i langskapet - puh! det er høyt!
To get the sugar bowl Tjomzzz must climb up in the long closet - pooh! It's tall!
Det tar lang tid, men endelig kommer Tjomzz seg opp slik at han kan nå sukkerskåla.
Klomsete som Tjomzzz er så klarer han desverre å miste sukkerskåla, høyt der oppefra i langskapet. 
It takes long time, but finally Tjomzz gets himself up so he can reach the sugar bowl.
As clumsy as Tjomzzz is, he unfortunately manages to drop the sugar bowl, from high up there in the long closet.

Og som med andre klomser så ender det ikke godt denne gangen heller.
Skåla knuses!!! Tjomzzz blir forferdelig forskrekket over resultatet.
And like with other bumpkins it doesn't end well this time either.
The bowl breaks!!! Tjomzzz becomes terribly terrified over the result. 

Både forskrekkelsen og redselen for å få kjeft får Tjomzzz til å besvime en liten stund.
Both the terrifiedness and the fear of being yelled at makes Tjomzzz faint a little while.

Ånei, ånei!! Hva har skjedd her??
Oh no, oh no!! What has happened here??

Kjære Tjomzzz, går det bra med deg??
Hva er det du har i foten??
Dear Tjomzzz, are you allright??
What is that in your foot?? 

Det står jo en stor glassbit i foten din!!
There's a big glass piece in your foot!

Den må ut!!
It must come out!!

Huff, for et stort sår det ble! Vi får prøve med plaster.
Oh no, what a big sore it made! We must try with band aid.
Se der, nå går det kanskje bedre?
Tjomzzz legger seg ned litt og prøver å slappe av.
Lookie here, now it's maybe better?
Tjomzzz lays down a little and tries to relax.

Men selv med plaster og pute har Tjomzzz veldig vondt. Plaster er ikke nok for denne skaden.
But even with band aid and pillow Tjomzzz have very much pain. Band aid is not enough for this injury.

Her må det sys! Tjomzzz har ikke lyst og protesterer, men må man så må man.
This needs stitching! Tjomzzz doesn't want to and he protests, but if you have to you have to.

Syingen er i gang! Med flinke syersker går jobben raskt.
The stitching has started! With clever seamstresses the job is done fast.

Og vips, er stingene ferdige.
And boom, the stitches are done.

Så gjenstår det bare litt klipp og litt skryt av pasienten.
Then it remains only a little cut and a bit praise for the patient.

Flinke freaker får premie, også klumsete freaker, som Tjomzzz.
Clever freaks get prizes, also clumsy freaks, like Tjomzzz.

Tjomzzz bestemmer seg for å nyte premien i soffan, med ei god pute og snille og omtenksomme
pleiere irundt han. Det var godt det gikk så bra som det tross alt gjorde!
Tjomzzz decides to enjoy his prize in the sofa, with a pillow and kind and caring nurses around him. It's nice that it went as fine as it after all did!

Hurra! Nå er det jeg Rødingen som snakker igjen! Jeg er griseglad for at søstrene til Tjomzzz var så snille og hjalp han! De heter Tinygirl og Tewiegirl og de er kule! Var det ikke det jeg sa at jeg skulle få flere bilder av Tjomzzz? Han har fått en til Z i navnet sitt siden sist, men det er den samme Tjomzzzen som før, for det ser vi! Jeg tror jeg kommer til å få enda flere bilder senere også, hurra hurra hurra!
Hoorah! Now it's me Rødingen speaking again! I am superhappy that Tjomzzz' sisters were so kind and helped him! Their names are Tinygirl and Tewiegirl and they are cool! Didn't I tell you I was going to get more pictures of Tjomzzz? He has got one more Z in his name after last time, but it is the same Tjomzzz as before, cause we can see that! I think I will get even more pictures later too, hoorah hoorah hoorah!

9 kommentarer:

 1. Jeg lurer på om det er noe muffens her, for på bildet der Tjomzzz har besvimt har han ikke glassbiten i foten! Har mammaen hans eller Tinygirl og Tewiegirl vært slemme og skadet han med vilje?!? I så fall kommer freakepolitiet!

  I wonder if there's something fishy going on, cause on the picture where Tjomzzz has fainted he doesn't have the piece of glass in his leg! Has his mummy or Tinygirl and Tewiegirl been mean and hurt him on purpose?!? In that case the freak police will come!

  SvarSlett
 2. Dumme mamma! Jeg er grisesikker på at de bare har fotoshoppet for at bildet skulle bli finere! De er ikke slemme!

  Stupid mummy! I'm super sure that they have only photoshopped to make the picture prettier! They are not mean!

  SvarSlett
 3. Klumsete Tjomzzz klarte å få satt glassbiten i foten da han kravlet seg opp fra besvimelsen. Det er derfor Tewiegirl blir så overrasket over den biten, for det er helt riktig at den ikke er der når han ligger besvimt. Uhell i uhell slik som ofte skjer med oss klumser.

  SvarSlett
 4. Translation
  Hege said...
  Clumsy Tjomzzz managed to get the glass piece in his foot when crawled himself up after the fainting. That is why Tewiegirl becomes so surprised over that piece, because it's completely right that it is not there when he's lying there fainted. Bad luck in bad luck as it iften happens with us bumpkins.

  SvarSlett
 5. Der kan du se at de er ikke slemme, mamma! Freakepolitiet trenger ikke å komme! Hurra!

  Now you can see that they are not mean, mummy! The freak police don't need to come!

  SvarSlett
 6. Ja, nå forstår jeg at jeg har vært dum som vanlig. Unnskyld til alle sammen! Jeg skal prøve så godt jeg kan å ikke være dum fra nå av.

  Yes, now I understand that I have bee stupid as usual. Sorry, everyone! I will try as hard as I can not to be stupid from now on.

  SvarSlett
 7. Vær nå litt snill med mamman din, Rødingen. Det er jo bare fint at hun passer på at slekt og venner blir behandlet fint, hun er jo ikke dum for det ;)

  Now be kind to your mother, Rødingen. It's actually nice that she makes sure that family and friends are treated well, that doesn't mean she's stupid ;)

  SvarSlett
 8. Ja... du har rett, Hege. Jeg skal være snill!

  Yes... you are right, Hege. I will be good!

  SvarSlett
 9. Husk også at barn og freaker ofte sier "dum" når de mener "slem", hehehe!

  Remember also that children and freaks often say "stupid" when they mean "mean", hehehe!

  SvarSlett