tirsdag 22. november 2011

Jeg tror ikke på / I don't believe in Robert Plant
Dette er en fortsettelse på en artikkel jeg har skrivd før, men jeg har flyttet den til mamma sin blog, her: Robert Plant, fordi jeg vil at min blog skal passe til barn. 
Til de voksne: Det er fordi det er med et sigarettpapir i den første artikkelen, så nå kan du bestemme selv om barnene dine får se den.
This is continued from a post I have writed before, but I have moved it to mummy's blog, here: Robert Plant, because I want my blog to be nice for children. 
To the adults: It's because it's a cigarette paper in the first post, so now you can decide yourself if your children gets to see it.

Det begynte en dag jeg ville overraske mamma med å rydde på vørkerommet hennes.
It started one day I wanted to surprise mummy with cleaning up her work room.

Mamma hadde rotet så mye at jeg ble sittende og kikke og lure på hvor jeg skulle begynne, og da la jeg merke til noe rart i skapet.
Mummy had messed so much that I just sitted and looked and wondered where to begin, and then I noticed something strange in the closet.

 Jeg flydde bort dit for å kikke...
I flied over there to look...

 ...og når jeg dro i den rare tingen ble den storere...
...and when I pulled at the strange thing it became bigger...

...og jeg begynte å føle grisemye deeyah vooh!
...and I began to feel supermuch deeyah vooh!

Jeg flydde bort til symaskinen og satte meg for å pønske hardt og finne ut hva tingen var.
I flied over to the sewing machine and sat down to ponder hard and find out what the thing was.

 Og det var en parykk! Jeg bestemte meg for å prøve den...
And it was a wig! I decided to try it on...

 ...og kikke litt i speilet, og da så jeg plutselig at jeg så nesten akkurat ut som Robert Plant!
...and look a little in the mirror, and then I saw that I looked almost completely like Robert Plant!

 Jeg ble litt sjokkert og forstod fort at noe var galt!
I was a bit shocked and understanded quickly that something was wrong!

 Jeg ristet på hodet to ganger den ene veien...
I shaked my head two times the one way...

...og tre ganger den andre veien sånn at jeg fikk øye på noe mer rart!
...and three times the other way so that I got my eye on something else strange!

Det stakk ut tøy fra øynene til den stygge maska, og jeg var sikker på at det var noe jeg hadde sett før!
Fabric came out of the eyes of the ugly mask, and I was sure it was something I had seen before!

Jeg trakk i den...
I pulled at it...

...og så at tøyet hadde blonder...
...and saw that the fabric had laces...

...og puffarmer! Det måtte være en bluse!
...and puffy arms! It had to be a blouse!

Jeg tok den på meg og så i speilet igjen. Jeg så ENDA mer ut som Robert Plant!
I putted it on and looked in the mirror again. I looked even MORE like Robert Plant!

 Nå skjønte jeg at jeg hadde grunn til å være bekymret!
Now I understood that I had reason to be worried!

 Og det skjønte jeg i hvert fall når jeg fikk øye på ei bukse...
And I really understood it when I got my eye on a trousers...

 ...med hull på akkurat samme plass som Robert Plant!
...with a hole on the exact same place as Robert Plant!

 Jeg måtte ta den på selv om den var litt for stor til meg. Jeg trengte nesten ikke å se i speilet denne gangen, for nå VISSTE jeg at jeg hadde blitt lurt!
I had to put it on even if it was a bit too big for me. I almost didn't have to look in the mirror this time cause now I KNEW I had been tricked!

 Jeg fortet meg så fort jeg kunne å ta av parykken...
 I hurried as hurried I could to take of the wig...

 ...og enda fortere å ta av meg blusen og buksa.
...and even hurrieder to take off the blouse and the trouser.

Så flydde jeg bort derfra og til orkidéen fordi det er så fint å sitte der når en skal tenke hardt. Jeg tenkte på da Robert Plant var på besøk og sang for oss, og så kikket jeg på fotoene av han...
Then I flied away from there and to the orchid cause it's so nice to sit there when I shall think hard. I thought about when Robert Plant was on visit and sang to us, and then I looked at the photos of him...

 Jeg la merke til at han hadde svarte sokker og at han hadde tatovering på armen...
I noticed that he had black socks and that he had a tattoo on his arm...

 
 ...og så fant jeg dette bildet av onkel Öyis! Han har svarte sokker! Nå skjønte jeg ALT!
...and then I found this picture of uncle Öyis! He has black socks! Now I understood EVERYTHING!

 Jeg var så sikker at jeg trengte nesten ikke å se på dette bildet etterpå.
I was so sure that I almost didn't need to look at this picture afterwards.

 Jeg så på flere bilder av Robert Plant der han var sammen med verdens beste manager, Peter Grant.
I looked at more pictures of Robert Plant where he was with the world's best manager, Peter Grant.

 Peter Grant viste hvordan gode managere skal være hvis folkene Robert Plant har syngt for er slemme og ikke vil betale.
 Peter Grant showed us how good managers should be if the people Robert Plant has singed for are mean and don't want to pay.

 Da må managerne rope høyt "HVOR ER PENGENE?"
Then the managers must yell loud "WHERE'S THE MONEY?"

 Og så må de peke...
 And then they must point...

 ...og se tøffe ut.
Men så er de egentlig bare snille. De må bare lure slemmingene til å tro at de er farlige. Sånn hjelper managerne de som er snille og flinke, hurra!
 ...and look tough.
But in reality they are only kind. They just have to trick the mean ones to think that they are dangerous. That's how the managers help those who are kind and clever, hoorah!

Jeg la plutselig merke til at onkel Öyis ikke var med på noen av bildene med Robert Plant! Det var bare Peter Grant og onkel Ole som var der. Nå skjønner du sikkert hva jeg tror!
I noticed suddenly that uncle Öyis were not in any of the pictures with Robert Plant! It was only Peter Grant and uncle Ole who was there. Now you probably understand what I think!

Jeg har tenkt å intervjue onkel Öyis og spørre han noen lurespørsmål og så får vi snart se om jeg har rett!
I'm going to interview uncle Öyis and ask him some trick questions and then we will soon se if I'm right!

4 kommentarer:

 1. Men nesa til Robert Plant har du ikke....

  SvarSlett
 2. Nei, for han fins ikke! Det er litt trist...

  SvarSlett
 3. Jeg venter spent på hva onkel Øyis skal si. Kanskje onkel Ole også vet noe. Kan det være at du ruger på en konspirasjonsteori?

  SvarSlett
 4. Kanskje! Det var en snill gutt som foreslo at kanskje onkel Öyis er som Clark Kent og Robert Plant er som Supermann! Jeg har skrivd til onkel Öyis i dag og spurt om å få intervjue han og så har jeg sendt link til onkel Ole. Jeg håper noen sier noe snart for jeg pønsker så mye at jeg ikke får sove om natta!

  SvarSlett